Page 7 - hoeves
P. 7

Inhoud
1 Voorwoord gedeputeerde Inge Moors 11 2 De leefbaarheid op het platteland 15 Het platteland in evolutie 15 Een landbouwstreek in transitie 15 De leefbaarheid op het platteland 16 Woon- en leefkwaliteit 16 Voorzieningen en plattelandseconomie 17 Sociale cohesie en kwaliteit van het platteland 17 Herbestemming ten voordele van leefbaarheid 17 3 Projectambities 23 Leegstaand landbouwpatrimonium 23 Ontwerpend en participatief onderzoek 23 Stuurgroep en haar rol 24 Doel en resultaten 25 4 De onderzochte hoeves 29 De selectie van de hoeves 29 Gesloten hoeve in Gingelom 30 Gesloten hoeve in Riemst 32 Dwarsschuur in Voeren 34 5 Ontwerpend onderzoek door studenten 39 De ontwerpopdracht 39 Ontwerpend onderzoek in de kijker 39 Andere inspirerende programma-invullingen 62 6 Het creƫren van een lokaal draagvlak 67 3 workshops in 3 dorpen 68 Toekomstbeelden voor de hoeves 68 7 In dialoog over de toekomstige invullingen van ons leegstaand landbouwpatrimonium 73 8 Herbestemmen: een toekomst voor het landbouwpatrimonium 79 De keuze van de bestemming 79 Omgaan met erfgoed en beeldwaarde 80 Werken aan erfgoed 81 9 Enkele inspirerende realisaties onder de loep 85 Hoeve De Ezelsbeek in Rutten 86 Herkenrodehoeve in Opheers 90 Brouwerij Wilderen 94 Kasteelhoeve De Tornaco 98 Gesloten hoeve Mechelen-Bovelingen 102 10 Slotwoord door Stebo 109 Andere publicaties 112 Colofon 113
7
Naar een nieuwe invulling voor leegstaand landbouwpatrimonium


   5   6   7   8   9